Dr. Irvin Kwok

Dr. Irvin Kwok

BVMS

全科獸醫

About Dr. Irvin Kwok

Dr. Irvin, 2020 年畢業於愛丁堡大學,獲得獸醫學和外科學士學位。 在他多年的學習中,他完成了一系列實習,其中他最喜歡的經歷是他在南非研究野生動物。 他們的團隊負責治療犀牛等動物,甚至會為獅子進行絕育手術。

Dr. Irvin立志成一名獸醫, 因為動物真是很令人吸引。

他其他的嗜好包括打沙灘排球、舉重訓練,而他亦是室內排球隊的團員。 

他很喜歡香港這個喧囂的地方,很高興能回到這個大城市。

更多團員

Dr. Gail Cochrane

Dr. Gail Cochrane

BVMS MRCVS

常務總監
檢視簡介
Dr. Erika Vernia

Dr. Erika Vernia

醫院總監
檢視簡介
Dr. Peter Morgan

Dr. Peter Morgan

BVMS MRCVS

資深全科獸醫
檢視簡介
Dr. Dean Felkler

Dr. Dean Felkler

BSc BVetMed CertAVP(ZooMed) MRCVS RCVS Advanced Practitioner

珍禽異獸科獸醫
檢視簡介
Dr. Matt Siddle

Dr. Matt Siddle

BVMS GPCert (ExAP) MRCVS

珍禽異獸科獸醫
檢視簡介
Dr. Jeremy Kan

Dr. Jeremy Kan

Associate Veterinarian
檢視簡介
Dr. Tatiana Mashanova

Dr. Tatiana Mashanova

BVetMed CertAVP(ZM) MRCVS

珍禽異獸科獸醫
檢視簡介
Website by Roojai